Gudstjänster med små och stora

Gudstjänster med små och stora


På grund av rådande pandemi har vi inga gudstjänster för små och stora just nu. Vi hoppas att snart kunna starta upp dessa igen snart.


För mer information kontakta Ewah Sturesson 076 224 75 40 eller mejl


ewah.sturesson@equmeniakyrkanhuskvarna.se