Söndagsskola

Söndagsskola


Det är söndagsskola varje söndag i samband med gudstjänsten kl 10.00.  Vi är med i början av gudstjänsten och går sedan ner en trappa för en samling med Bibelberättelser, sång och bön, pyssel och olika aktiviteter. Vi avslutar med fika.


För mer info kontakta Ewah Sturesson 0762-24 75 40

eller mail ewah.sturesson@equmeniakyrkanhuskvarna.se