Ungdom och unga vuxna

Ungdom och unga vuxna

Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsrörelse med visionen att vara en plats och ett sammanhang …

 

Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus.

 

Det här är viktiga ord för oss, men inte bara ord. Vi vill skapa en meningsfull vardag för barn och unga där de får växa som individer men även i sin tro. Det finns inget krav att en deltagare eller medlem inom Equmenia ska ha en bekännande tro, men alla i Equmenias verksamhet ska få höra talas om Jesus.

 

Under hösten träffas vi på ”Fredagshäng”. Unga, äldre och familjer träffas på fredagskvällar (klicka på länken) för att äta mat tillsammans, umgås och ha andakt. Vår tanke är att bygga relationer och församling.


Tillsammans hoppas vi att kunna skapa de mötesplatser det finns behov av och att vi kan forma våra samlingar så att de blir relevanta för dig i din vardag och i ditt liv.

 

Församlingen och Equmenia vill vara platsen där alla är och känner sig välkomna. Där vi alla, på olika sätt, får höra den stora berättelsen ur Bibeln och dela våra egna livsberättelser med varandra. En plats där vi får mötas, bygga relationer och göra upplevelser med varandra och med Gud. Vi vill att alla ska känna sig delaktiga i församlingen och i Equmenia. Hoppas du vill vara med!