Ungdom och unga vuxna

Ungdom och unga vuxna

Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsverksamhet. Visionen är att vara en plats och ett sammanhang där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus.

 

Det här är viktiga ord för oss, men inte bara ord. Vi vill skapa en meningsfull vardag för barn och unga där de får växa som individer, men även i sin tro. Det finns inget krav att en deltagare eller medlem inom Equmenia ska ha en bekännande tro, men alla i Equmenias verksamhet ska få höra talas om Jesus. Tillsammans hoppas vi att kunna skapa de mötesplatser det finns behov av.

 

Församlingen och Equmenia vill vara platsen där alla känner sig välkomna. Där vi alla får höra den stora berättelsen ur Bibeln och dela våra egna livsberättelser med varandra. Hoppas du vill vara med!