Församlingen

Equmeniakyrkan Huskvarna


är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Vi vill ge rum för viktiga frågor och möta en längtan efter tro, hopp och kärlek med budskapet om Jesus Kristus. Vi vill ge rum för livet mitt i ett samhälle av människor med olika tro och livssyn. Equmeniakyrkan är en av Sveriges största kyrkor med ett stort barn- och ungdomsarbete genom ungdomsorganisationen equmenia.


Församlingslivets centrum är gudstjänsten. Runt detta inbjuder församlingen alla åldrar till mötesplatser för kristen tro och gemenskap men också engagemang i att forma ett bättre samhälle. Sång och musik har en viktig plats liksom mission och internationella kontakter.


Varmt välkommen!