Gudstjänst

Söndagar kl. 10:00

Våra gudstjänster är navet i församlingens liv. Den är öppen för alla som vill mötas för att lovsjunga och tillbe Gud.

KOMMANDE GUDSTJÄNSTER:

Vi firar i normalt gudstjänst varje söndag kl 10.00 och då lyssnar vi till en predikan, sånger och texter. En gång i månaden firar vi nattvard i gudstjänsten. Andra söndagar är det extra mycket sång och musik.

På utvalda söndagar firar vi gudstjänst med Små och Stora!
På så sätt försöker vi variera gudstjänsten, men ändå ha en återkommande rytm.

Vi möts och inleder gudstjänsten tillsammans klockan 10. Vi sjunger samt tänder Barnens ljus och sedan går barnen till nedre plan och fortsätter med söndagsskola där.

Efter gudstjänsten har vi möjlighet att dela gemenskap vid kyrkfikat.

På sommaren har vi samarbete med Ansgariiförsamlingen. Då är gudstjänsten med Ansgariikyrkan varannan söndag. Även vid jul och nyår samarbetar vi med Ansgariiförsamlingen i gemensamma samlingar.

Vid Alla Helgons dag har vi gudstjänst på lördagen och ingen söndagsgudstjänst.