Gudstjänst

Söndagsgudstjänsten är navet i församlingens liv. Den är öppen för alla som vill mötas för att lovsjunga och tillbe Gud.

Vi firar i allmänhet gudstjänst varje söndag kl 10.00 och då lyssnar vi till Bibelns ord och får undervisning. Första söndagen i månaden firar vi nattvard i gudstjänsten. Andra söndagar är det extra mycket sång och musik. På så sätt försöker vi variera gudstjänsten, men ändå ha en återkommande rytm.

Vid Alla Helgons dag har vi gudstjänst på lördagen och ingen söndagsgudstjänst.

Några gånger per termin firar vi gudstjänster för stora och små där barnen får stå mer i centrum och vara med hela gudstjänsten. Under terminerna möts vi och inleder gudstjänsten tillsammans klockan 10. Vi sjunger och tänder Barnens ljus och sedan går barnen till sina lokaler på nedre plan och fortsätter sin gudstjänst där.

Efter gudstjänsten har vi möjlighet att dela gemenskap vid kyrkkaffet.

På sommaren har vi samarbete med Ansgariiförsamlingen i Vättersnäs. Då är gudstjänsten i Ansgariikyrkan varannan söndag. Även vid jul och nyår samarbetar vi med Ansgariiförsamlingen i gemensamma samlingar.