Länkar

Länkar


Equmeniakyrkan

http://www.equmeniakyrkan.se/


equmenia

Gemensam organisation för riksförbunden MKU, SBUF och SMU

http://www.equmenia.se


Equmeniakyrkan Region Öst

http://www.equmeniakyrkan.se/regionost/


Ansgariikyrkan

http://equmeniakyrkan.se/ansgariikyrkan-jonkoping/


Bibelläsningsplaner

I datorn: Bibelsällskapets bibelläsningsplan

I mobilen: You Versions bibelapp


Distriktsgården Strandgården, Halland

http://www.strandgarden.org/


Distriktsgården Klintagården, Öland

http://www.klintagarden.com/


Studenthälsan Högskolan Jönköping

http://www.hj.se/doc/1557


Hela Människan

Socialt arbete på kristen grund

http://www.helamanniskanjonkoping.se/


Diakonia

En kristen biståndsorganisation som tillsammans med lokala partner arbetar för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.

http://www.diakonia.se/


Riksförbundet PensionärsGemenskap, RPG

http://www.rpg.org.se


Kristna Fredsrörelsen

http://www.krf.se/


Folkhögskolor i Equmeniakyrkans regi

Södra Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping

http://www.svf.fhsk.se/

Härnösands folkhögskola

http://www.hfs.se/

Karlskoga folkhögskola

http://www.karlskogafolkhogskola.se/

Lidingö folkhögskola

http://www.ucl.se/folkhogskola/folkhogskola.html

Bibelfjäll

http://www.bibelfjall.se/


Kristna gårdar

Kurs-, konferens-, camping- och lägergårdar

http://www.kristnagardar.se/