Lediga tjänster

Pastor och församlingsföreståndare heltid, Equmeniakyrkan Huskvarna

Övergripande syfte med tjänsten:

Att tillsammans med övriga anställda och församlingsmedlemmar, utveckla och stödja befintligt församlingsarbete genom att verka för öppenhet och sammanhållning i gemenskapen. Utveckla mötesplatser för församlingsmedlemmar och människor i vår närhet, former för gudstjänstfirande som inspirerar såväl kyrkvana som nya deltagare samt utveckla former för bibelstudier, bönesamlingar och arbetet med att leda människor till kristen tro och församlingsgemenskap.

Vilka är vi och vart är vi på väg?

Vår kyrka ligger centralt i Huskvarna, omgiven av hyreslägenheter och äldre villabebyggelse, äldreboende, kontor och affärer. Vår verksamhet omfattar alla åldrar. En särskild satsning har gjorts mot åldrarna 11 – 16 år då en ny tjänst som ungdomsledare inrättades 2020.  För närvarande (hösten 2022) delas den tjänsten av två personer på 40% vardera. Vidare har vi en barn- och familjekonsulent vars arbete främst är fokuserat mot de yngre barnen och deras familjer. Flera familjer har via denna verksamhet söks sig närmare församlingen. Församlingen leds för närvarande av en tf pastor, 50%. Totalt har församlingen från och med hösten 2022 fyra anställda.

En församlingsutvecklingsgrupp har arbetat med att analysera vår församlings struktur och inre liv med syftet att skapa underlag för beslut som ska hjälpa oss att växa både numerärt och som gemenskap. Tre olika områden för det fortsatta utvecklingsarbetet är identifierade. Dessa kommer genomsyra församlingens arbete de kommande åren. En film är producerad under hösten 2022 som presenterar församlingen och vår verksamhet. Filmen kommer att göras tillgänglig via sociala medier.

Vad vi söker:

Vi söker en ordinerad pastor som vill leva och verka i Vätterbygden.  Längden på erfarenhet av församlingsarbete är inte avgörande, viktigare är förmågan att leda, inspirera och att kunna utmana församlingen att fortsätta synliggöra Kristus i Huskvarna. Detta sker i samverkan med övriga anställda och församlingens medlemmar, varför god samarbetsförmåga är nödvändig. Erfarenhet av arbetsledande funktion är meriterande.

Rekryterings- och anställningsprocessen:  På styrelsens uppdrag arbetar en rekryteringsgrupp, bestående av fyra personer, med att finna en pastor och församlingsföreståndare. Inkomna ansökningar, bestående av personligt brev och CV, behandlas inom gruppen med hänsyn taget till GDPR. Intervjuer och referenstagning följer innan gruppen lämnar förslag till styrelsen.

Vilka är vi? This is Equmeniakyrkan Huskvarna.