Församlingen

Equmeniakyrkan Huskvarna – En kyrka för hela livet

Equmeniakyrkan Huskvarna är en del av Equmeniakyrkan.

Equmeniakyrkan Huskvarna vill ge rum för livsviktiga frågor och möta den längtan vi alla delar av tro, hopp och kärlek med budskapet om Jesus Kristus. Den vill ge rum för livet mitt i ett samhälle av människor med olika tro och livssyn.

Tillsammans med den kristna kyrkan över hela världen bekänner vi oss till Jesus Kristus som Herre och Frälsare, så som Bibeln berättar. Vi vill föra den övertygelsens vidare, både här i Huskvarna och genom mission i andra länder.

Församlingslivets centrum är gudstjänsten med Guds ord, dopet och nattvarden. Runt detta inbjuder församlingen till olika mötesplatser för eftertanke och gemenskap, men också engagemang i att forma ett bättre samhälle. Sång och musik har också en viktig plats i vår gemenskap.

Gudstjänster och övriga samlingar är öppna för alla som vill delta och inte endast för medlemmar. Alla som bekänner sig till Jesus Kristus som Frälsare är välkomna som medlemmar.

Det händer mycket under en vecka i Equmeniakyrkan Huskvarna. På dagtid kan det vara samlingar för pensionärer, invandrare, småbarnsföräldrar och andra daglediga. Möjligheten till gemenskap är också stor i olika arbetsgrupper, då en stor del av det som händer i kyrkan sker genom ideella insatser. Ekonomin bygger på vad medlemmarna frivilligt bidrar med. Det internationella engagemanget är viktigt och vi ansvara för flera projekt och långsiktiga insatser i olika delar av världen.

Vill du veta mer konkret vad som händer, vad vi tror på eller om du önskar någon att samtala om livet och tron med, så tveka inte att ta kontakt med församlingens pastor.