Pastor och församlingsföreståndare heltid

Övergripande syfte med tjänsten

Att tillsammans med övriga anställda och församlingsmedlemmar, utveckla och stödja befintligt församlingsarbete genom att verka för öppenhet och sammanhållning i gemenskapen; 

Att utveckla mötesplatser för församlingsmedlemmar och människor i vår närhet; 

Att utveckla former för gudstjänstfirande som inspirerar såväl kyrkvana som nya deltagare;

Att utveckla former för bibelstudier, bönesamlingar och arbetet med att leda människor till kristen tro och församlingsgemenskap

Vilka är vi och vart är vi på väg?

Vår kyrka ligger centralt i Huskvarna, omgiven av hyreslägenheter och äldre villabebyggelse, äldreboende, kontor och affärer. Vår verksamhet omfattar alla åldrar. En särskild satsning mot åldrarna 11 – 16 år görs under 2020 – 2021 då en ny tjänst som ungdomsledare inrättats. Vår barn- och familjekonsulents arbete är främst fokuserat mot de yngre barnen och deras familjer. Flera familjer har via denna verksamhet söks sig närmare församlingen. Församlingen leds av en pastor, tillika församlingsföreståndare.

En församlingsutvecklingsgrupp arbetar för närvarande med att analysera vår församlings struktur och inre liv. Syftet är att skapa underlag för beslut som ska hjälpa oss att växa både numerärt och som gemenskap. En första redovisning av gruppens arbete skedde för församlingen på en församlingsdag i september 2020. Tre olika områden för det fortsatta utvecklingsarbetet är identifierade. Dessa kommer genomsyra församlingens arbete de kommande åren.

Vad vi söker

är en ordinerad pastor som vill leva och verka i Vätterbygden. Längden på erfarenhet av församlingsarbete är inte avgörande, viktigare är förmågan att leda, inspirera och att kunna utmana församlingen att fortsätta synliggöra Kristus i Huskvarna. Detta sker i samverkan med övriga anställda och församlingens medlemmar, varför god samarbetsförmåga är nödvändig. Erfarenhet av arbetsledande funktion är meriterande.

Rekryterings- och anställningsprocessen

Vår nuvarande pastor och församlingsföreståndare har gått i pension under sommaren 2021. På styrelsens uppdrag arbetar en rekryteringsgrupp, bestående av fem personer, med att finna en ersättare. Inkomna ansökningar, bestående av personligt brev och CV, behandlas inom gruppen med hänsyn taget till GDPR. Intervjuer och referenstagning följer innan gruppen lämnar förslag till styrelsen.

Sista dag för ansökan, gärna digital, är 31 mars.

Frågor och ansökan ställs till

Stefan Engberg, personalutskottet

Mobil: 0737 533 299

stefanengberg1954@gmail.com