Församlingens styrelse

Pelle Hellsing, ordförande, Fastighetsutskottet, GOA-grupper pelle.hellsing@gmail.com

Andreas Jildestedt, vice ordförande & Equmeniakontakt
Maria Åkesson, andre vice ordförande, Musikutskottet, Personalutskottet
Emma Mållberg, sekreterare, Kommunikationsutskottet
Lennart Ljungberg, kassör, Ekonomiutskottet
Åke Johansson, ekonomiutskottet, Internationellautskottet
Sara Svantesson