Församlingens styrelse

Pelle Hellsing, ordförande, Fastighetsutskottet, GOA-grupper pelle.hellsing@gmail.com

Andreas Jildestedt, vice ordförande & Equmeniakontakt
Maria Åkesson, andre vice ordförande, Musikutskottet, Personalutskottet

Lennart Ljungberg, kassör, Ekonomiutskottet

Emma Mållberg, sekreterare, Kommunikationsutskottet

Åke Johansson, Ekonomiutskottet, Internationellautskottet

Birgitta Mållberg, Diakoniutskottet