Pastor Leifs veckobrev

Veckans brev


Vecka 25


MITT SISTA VECKBREV SOM FÖRESTÅNDARE I EQUMENIAKYRKAN HUSKVARNA


Åtta sommargudstjänster som nu följer är gemensamma med Ansgariikyrkan. Alla dessa gudstjänster är förinspelade och man kan enbart deltaga på webben – genom att följa länk på vår hemsida eller att gå in på You Tube och söka Equmeniakyrkan, Huskvarna.

Vi ansvarar för gudstjänsterna 4 juli, då predikan är inspelad på Vätterstranden, 18 juli, då predikan är inspelad på Huskvarnaberget, 1 augusti, då predikan är inspelad i Mjölkafållan och 15 augusti, då predikan är inspelad i Huskvarna Stadspark.


Nästa gudstjänst i vår kyrka är söndagen 22 augusti, då vi hoppas åter kunna vara 50 i vår kyrka. Då är det medverkan av mig och Åsa Lauenstein. Söndagen därpå, 29 augusti, hälsas Leif Gunnevik välkommen som vakanspastor.


Varje tisdag är det Sommarcafé 10.00.


Nu går vi anställda på semester: Ewah Sturesson, Carl Ruben Sjulander kommer åter i tjänst 17 augusti, samma dag som Leif Gunnevik börjar. Maria Åkesson kommer åter 12 augusti och Vanja Hörberg 10 augusti. Själv arbetar jag idag, imorgon onsdag och nästa tisdag och sedan går jag på semester och 1 augusti går jag i pension. Men jag har lovat vara jour till Leif Gunnevik börjar. Vid ett brådskande ärende kan du söka mig på telefon 0736 – 90 28 17.


Stort TACK för alla tack jag fått i form av kakor, blommor, sång, ord, böcker. Det som gladde mig allra mest var när någon av er sa att jag var en riktig herde. När jag började för sex år sedan tänkte jag att man inte blir profet i sin hemstad men kanske herde. Tack för allt!


Thure Wennberg, C F Dahl, Axel W Ohlsson, G Gunnar, Paul Johansson, Eric Holmvik, Per Sundin, Hilmer Bjurö, Filip Wallin, Rickard Levinsson, Harald Lönnheden, Lennart Lagerqvist, Lennart Johansson, Karin Sunhede Gudmundson, Lisbeth Stigemyr, Leif Gunnevik, Leif Larsson. Tänk att få vara en i raden av herdar i vår församling.

Efter en vakanstid med Leif Gunnevik ser vi fram emot nr 18 …


Det sista avsnittet i en ALPHA kurs handlar om ”Vad kan jag göra med resten av mitt liv? Börja på nytt och be om uppriktig kärlek till Gud och till människor. Det handlar om en medveten överlåtelse. Gud har en plan för dig och mig. ”Herre led mig dag för dag …”


Guds välsignelse och god framtid önskar pastor Leif


Tidigare veckobrev läser du genom att klicka på länkarna här inunder!