Internationellt

Internationell verksamhet


En del av en större helhet


Equmeniakyrkan Huskvarnas internationella arbete bedrivs till största delen genom Equmeniakyrkans internationella arbete. Genom detta arbete är församlingen med och arbetar med evangelisation i nya områden, stöd till befintliga kyrkor, hälsovård, mänskliga rättigheter, utbildning, miljövård och mycket mer. Läs om detta arbete på http://www.equmeniakyrkan.se.

Speciell insamlingsperiod för detta arbete är från första advent till sista januari, men ett regelbundet givande via t.ex autogiro ger stabilitet i arbetet. (Vill du veta mer om olika former av regelbundet givande till missionsarbetet kan du kontakta församlingens pastor eller kassör Åke Johansson tel 070-375 22 49.)

Gåvor kan också förmedlas via församlingens bankgiro 544-6752. Ange då vad gåvan avser.