Kongo

Kongo Kimpese

Kvinnor och Barn

År 1991 arbetade två av vår församlings medlemmar med ett projekt vid sjukhuset i Kongo Kimpese. Runt sjukhuset såg man svältande barn och började en enkel matbespisning en gång i veckan. Allt sedan dess har detta pågått och utgör för närvarande cirka 40 barn tre gånger i veckan. De verksamma kvinnorna inköper förnödenheter och odlar även grönsaker för matbespisningen.

Ekonomi

Vid församlingens dagträffar och vissa andra samlingar ges tillfälle att ge gåvor till detta projekt. En stor del kommer också som gåvor från enskilda vid högtidsdagar och som minnesgåvor. Vill du ge ett bidrag kan du även sätta in det via bankgiro på konto 5049-0119 (Kvinnor och barn i Kongo).

Nyhetsbulletin från Kimpese

Egentligen skulle det ha hållits presidentval i Kongo Kinshasa för ett år sedan då den nuvarande presidentens, Joseph Kabilas, andra och sista mandatperiod löpte ut. Flera presidenter i Afrika har i samma situation valt att genomdriva en förändring av konstitutionen och på det viset utöka antalet mandatperioder. Det har inte Joseph Kabila lyckats med, men han hänvisar till det politiska och ekonomiska kaos som råder i landet och menar att de rådande förutsättningarna har gjort det omöjligt att organisera något val. En uppgörelse skedde i början av 2017 med oppositionen om att val skulle hållas senast i slutet av innevarande år, men valkommissionen har i dagarna meddelat att valet ska skjutas upp till slutet av nästa år, 2018. Oppositionen och det civila samhället, inklusive den mäktiga katolska kyrkan, kräver nu att presidenten avgår och att en interimspresident utses till dess att val har kunnat hållas. Bedömare fruktar nya oroligheter i slutet av 2017 då tidsfristen löper ut.

Denna situation i kombination med stridigheter i de mellersta och östra delarna av landet, sjunkande råvarupriser och en mycket liberal lagstiftning rörande exploatering av landets naturtillgångar har gjort att landets ekonomi befinner i fritt fall. Dollarn, som under flera år legat omkring 1000 francs, kostar idag cirka 1500 francs.

Kimpese-området i västra Kongo drabbas naturligtvis också och behovet av fortsatta insatser för att hjälpa undernärda barn är stort. Det 50-tal barn och åldringar som berörs av AFCD’s insatser (den kvinnoorganisation som vår församling stöder sedan många år) kan synas vara en droppe i havet, men för dem som nås av hjälpen är den värdefull.


Jag skrev nyligen och bad om en uppdaterad information om hur verksamheten bedrivs idag. Svarade gjorde Alice Makayi, AFCD’s ordförande:

De barn som är inskrivna kommer antingen på rekommendation från en av sjukhusets läkare, eller efter förfrågan från en anhörig. Några av barnen har ”upptäckts” i samhället av någon projektansvarig. Barnens ålder varierat mellan 0 och 12 år. I allmänhet får barnen mat under en period av två till tre år. I september var antalet barn 43 och åldringar 7.

Medlemmar i vår församling, och församlingens vänner, bidrar med drygt 4.000 kr / månad (500 USD), vilket innebär cirka 6 kr per serverat mål mat. Egeninsatsen består i att organisationens kvinnor tillsammans med barnens anhöriga odlar upp 2 hektar åkermark för att i första hand producera ris och maniok. Barnens anhöriga får dessutom undervisning i hur felnäring och undernäring ska undvikas.


Med varma hälsningar från Kvinnor och Barn i Kongo genom Alice Makayi och Åke Johansson


För dig som vill hjälpa till, är bankgirokontot för ”Kvinnor och Barn i Kongo”: 5049-0119.