Rumänien

Rumänien


Equmeniakyrkan Huskvarna bedriver diakonal verksamhet i  Rumänien i samarbete med lokala Baptistförsamlingar framför allt i västra delen av landet. De orter som nu är aktuella är Radna och  Magesti.


I samverkan med Immanuelskyrkan och Ansgariikyrkan i  Jönköping samt Equmeniakyrkan Kaxholmen pågår kontinuerligt insamling av secondhand kläder och skor. Kostnaderna för transporterna täcks genom gåvor och insamlingar. Utdelning av kläder sker i samverkan med  de lokala församlingarna och sociala myndigheter. Kläder kan lämnas i Eqmeniakyrkan Huskvarna eller i någon av ovanstående kyrkor.


Vår rumänienhjälp omfattar stöd till familjer och barnhem genom


·   Utdelning av mat och kläder

·   Inköp av skolmaterial och mediciner

·   Enkla reparationer av bostäder

·   Utflykter och lägerverksamhet för barn och ungdomar


Vid församlingens dagträffar och vissa andra samlingar ges tillfällen att ge gåvor till detta projekt. En stor del kommer också som gåvor från enskilda vid högtidsdagar och minnesgåvor. Vill du ge ett bidrag kan du även sätta in det via bankgiro, Equmeniakyrkan Huskvarna 5175-1402.