VI SÖKER PASTOR OCH FÖRESTÅNDARE

Pastor och församlingsföreståndare heltid, Equmeniakyrkan Huskvarna

Övergripande syfte med tjänsten:

Att tillsammans med övriga anställda och församlingsmedlemmar, utveckla och stödja befintligt församlingsarbete genom att verka för öppenhet och sammanhållning i gemenskapen. Utveckla mötesplatser för församlingsmedlemmar och människor i vår närhet, former för gudstjänstfirande som inspirerar såväl kyrkvana som nya deltagare samt utveckla former för bibelstudier, bönesamlingar och arbetet med att leda människor till kristen tro och församlingsgemenskap.

Här hittar du mer information!