Barn och familj

Equmenia – vår verksamhet för barn och ungdom

Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsrörelse. Equmenia är till för barn och unga och arbetar utifrån bekännelsen att Jesus Kristus är Herre. Equmenia vill vara en öppen rörelse, varje barn eller ungdom är fri att själv ta ställning till Equmenias bekännelse och kristen tro. Därför kan alla som vill vara med i Equmenia.

Equmenia är en egen förening och har egen styrelse.

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.