Information

Vara med

Alla är varmt välkomna till oss på Drottninggatan 16 i Huskvarna varje söndag kl. 10:00 på gudstjänst eller på någon av våra andra samlingar. Har du frågor eller funderingar så hör av dig till pastor Bengt Cederblad här!


Kort om församling

Vi är en församling mitt i Huskvarna centrum som har en bredd av både verksamhet och åldrar. Vi vill vara en öppen församling där alla får känna sig sedda och viktiga och tillsammans delar vi tron på Jesus Kristus!
Välkommen att vara med!

Information om församlingen

Equmeniakyrkan Huskvarna tillhör Equmeniakyrkan och ingår i Equmeniakyrkan region öst, ungdomsverksamhet bedrivs av Equmenia Huskvarna som är kopplat till Equmenia och dess region Equmenia Öst.

Församlingen styrs av stadgar och församlingsordning. Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ. Årligen är ett församlingsmöte årsmöte, då en styrelse väljs.

Styrelsen har, tillsammans med församlingsföreståndaren, som ansvar att leda församlingens verksamhet i enlighet med innehållet i Teologisk grund för Equmeniakyrkan, församlingsordningen och församlingsmötens beslut.

Styrelsen består av 7 ledamöter och har två ambulerande ordföranden som utses inom styrelsen.

 • Verksamhetsutskottet arbetar i nära samarbete med församlingsföreståndaren med mål och prioriterade områden samt genomförande av åtgärder och aktiviteter
 • Ekonomiutskottet handlägger församlingens ekonomi
 • Personalutskottet handlägger personalfrågor.
 • Diakonala utskottet utför hem- och sjukbesök, arbetar med äldre samt med utåtriktat socialt arbete
 • Internationella utskottet informerar och planerar offerdagar och insamlingar. Samordnar församlingens internationella arbete eller projekt, har kontakt med församlingsmedlemmar som är ute i missions-, volontär- eller biståndsarbete, håller i församlingens kontakt med Diakonia.
 • Musikutskottet ansvarar för sång och musik i församlingen på lång och kort sikt, ansvarar för att det finns sångare, musiker och organister i gudstjänster och möten, tar initiativ till olika former av sång- och musikaktiviteter inklusive kurser, ansvarar för församlingens musikinstrument
 • Kommunikationsutskottet ansvarar för såväl intern kommunikation som marknadsföring. Bland annat Församlingsbladet, som utkommer fyra ggr/år, hemsida, broschyrer, anslagstavlor, sociala medier och fotografering.
 • Fastighetsutskottet har till uppgift att vårda och underhålla församlingens fastigheter och dess inventarier

Barn- och ungdomsverksamheten

Barn- och ungdomsverksamheten sker i samverkan med Equmenia Huskvarna, som har en egen styrelse och stadgar. Mer info här!

GOA-grupper

Alla medlemmar som bor i Jönköpings kommun tillhör en GOA-grupp, där GOA står för GEMENSKAP – OMSORG – ANSVAR/ARBETE.

Gemenskap

 • Gemenskapen rymmer olika generationer och kulturer samt verkar för att församlingen görs tillgänglig för alla människor. I en GOA-grupp finns möjlighet att lära känna varandra. Gruppen hittar själv hur, var och när man träffas.

Omsorg

 • Församlingen vill möta människors behov i alla åldrar och livssituationer. I en GOA-grupp har alla olika möjligheter och behov. Det gäller att med varsam hand se detta. Några i gruppen vill och kan arbeta med det praktiska arbetet. Andra behöver ett samtal eller besök. En GOA-grupp kan också innehålla andakt, bön och bibelsamtal. Vill man, kan man inbjuda någon av församlingens anställda.

Ansvar

 • Ansvaret börjar måndag morgon och slutar söndag kväll. GOA-grupperna (nio stycken) utför praktiskt arbete såsom kyrkvärdar och ljudtekniker, kyrkkaffeservering, städning och tillsyn samt utvändigt trädgårdsarbete var nionde vecka.

Församlingen i bilder: