Vår kyrka

Huskvarna Missionsförsamling bildades 1886 och den första kyrkan byggdes i korsningen av Kungsgatan och Drottninggatan.
Den nya kyrkan byggdes 1959-1960 och har ett framträdande kyrkfönster i glasmosaik.
Detalj från kyrkfönstret: Jesus och symbolen för den Helige Ande, duvan.
Kyrksalen där vi firar våra gudstjänster.

Sidofönstren i kyrksalen symboliserar de tre korsen på Golgata, där Jesus dog på Långfredagen med en rövare på varje sida.
Vi har en mycket fin orgel, byggd av en dansk orgeltillverkare, i kyrkan.
Flera kända svenska organister har haft konserter i kyrkan och menar att orgeln är en av de bästa orglarna inom frikyrkan.
I kyrkan finns två ljusbärare, en framme vid nattvardsbordet…
och en i bakre delen av salen.