Internationell verksamhet

Rumänien

Equmeniakyrkan Huskvarna bedriver diakonal verksamhet i Rumänien i samarbete med lokala Baptistförsamlingar framför allt i västra delen av landet. De orter som nu är aktuella är Radna, Magesti och Targu Mures.

I samverkan med Immanuelskyrkan och Ansgariikyrkan i Jönköping samt Equmeniakyrkan Kaxholmen pågår kontinuerligt insamling av secondhand kläder och skor. Kostnaderna för transporterna täcks genom gåvor och insamlingar. Utdelning av kläder sker i samverkan med de lokala församlingarna, hjälporganisationen Fundatia Loc och sociala myndigheter. Kläder kan lämnas i Eqmeniakyrkan Huskvarna eller i någon av ovanstående kyrkor.

Vår rumänienhjälp omfattar stöd till familjer och barnhem genom

·   Utdelning av mat och kläder

·   Inköp av skolmaterial och mediciner

·   Utflykter och lägerverksamhet för barn och ungdomar

Vid församlingens dagträffar och vissa andra samlingar ges tillfällen att ge gåvor till detta projekt. En stor del kommer också som gåvor från enskilda vid högtidsdagar och minnesgåvor. Vill du ge ett bidrag kan du även sätta in det via bankgiro, Equmeniakyrkan Huskvarna 5175-1402.

Kontakt nedan

Kongo Kimpese

Kongo Kinshasa tycks än så länge inte ha drabbats särskilt hårt av Covid-19 trots en mycket låg vaccinationstäckningsgrad. Den politiska situationen är tämligen stabil och landet har fått gott betyg av Världsbanken. Säkerhetsläget i östra Kongo är fortfarande svårt, men under året har ett närmare militärt samarbete initierats med grannlandet Uganda i kampen mot framför allt Jihadistgruppen ADF.

Vad gäller vårt stöd till ”Föreningen av Kristna Kvinnor för Utveckling” i Kimpese sker nu överföringarna åter normalt via Western Union med $ 1500 / kvartal.

Under 2021 har gåvor och bidrag till verksamheten uppgått till 57 000 kr och vid årets slut hade vi en buffert på cirka 67 000 kr.

En lördagsförmiddag i slutet av oktober gästades vårt församling av Kristina Lindström som berättade och visade bilder från ett besök i Kimpese nyligen om den verksamhet som vi stödjer. Enligt Kristina stämmer den bild som projektrapporterna ger, att arbetet fungerar väl och flyter på enligt tidigare mönster: måltider tre dagar i veckan åt cirka 50 personer och odlingar på föreningens åkermark.

Kontakta Åke (Kongo Kimpese) eller Stefan (Rumänien):

För dig som vill hjälpa till, är bankgirokontot för ”Kvinnor och Barn i Kongo”: 5049-0119.

En del av en större helhet

Equmeniakyrkan Huskvarnas internationella arbete bedrivs till största delen genom Equmeniakyrkans internationella arbete. Genom detta arbete är församlingen med och arbetar med evangelisation i nya områden, stöd till befintliga kyrkor, hälsovård, mänskliga rättigheter, utbildning, miljövård och mycket mer. Läs om detta arbete på http://www.equmeniakyrkan.se.

Speciell insamlingsperiod för detta arbete är från första advent till sista januari, men ett regelbundet givande via t.ex autogiro ger stabilitet i arbetet. (Vill du veta mer om olika former av regelbundet givande till missionsarbetet kan du kontakta församlingens pastor eller kassör Åke Johansson tel 070-375 22 49.)

Gåvor kan också förmedlas via församlingens bankgiro 544-6752. Ange då vad gåvan avser.