Ungdom

Equmenia – vår verksamhet för barn och ungdom

Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsrörelse. Equmenia är till för barn och unga och arbetar utifrån bekännelsen att Jesus Kristus är Herre. Equmenia vill vara en öppen rörelse, varje barn eller ungdom är fri att själv ta ställning till Equmenias bekännelse och kristen tro. Därför kan alla som vill vara med i Equmenia.

Equmenia är en egen förening och har egen styrelse.

Besök equmenias nationella hemsida


 Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus.

Equmenias vision