Lättgympa för damer

Torsdagar kl 9.30-10.30

Damgymnastiken är för damer över 60 år.  I kyrkans scoutstuga samlas vi en stund för lättgymnastik. Vi aktiverar hela kroppen med lätta rörelser under en timme. Vi pausar en kvart mitt i, då vi läser ett intressant avsnitt ur en god bok. Vi avslutar med kaffe tillsammans med stick- och snackcafeét.

Är du intresserad av att vara med eller vill veta mer? Kontakta:

Marianne Johansson tel. 0704-13 51 18

eller Vanja Hörberg tel. 072-333 11 59.

Det går också bra att kontakta församlingens expedition tel. 036-130370

Välkommen!