Existentiell hälsa

Samtalsgrupp om Existentiell hälsa

Det finns åtta olika dimensioner,

enligt WHO, för en god existentiell hälsa:

  • Andlig kontakt
  • Andlig styrka
  • Harmoni
  • Helhet
  • Hoppfullhet
  • Förundran
  • Meningsfullhet
  • Tro

Vad får dig att känna livslust? När livet löper på, eller ibland ställs på sin spets, så börjar många av oss fundera på vad vi ställer vårt hopp till, vad vi tror på och vad meningen med allt är. I samtalsgruppen låter vi både små och stora frågor få ta plats och bli konkreta!

Existentiell hälsa handlar om hur du relaterar till livet i stort, och är en aspekt av

hälsa i likhet med den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Flertalet undersökningar visar dock att människor med en god existentiell hälsa också upplever sig må bra, även om de är drabbade av sjukdom eller andra former av lidande. Med andra ord påverkar den existentiella aspekten av hälsa de övriga aspekterna.

Den existentiella hälsan är något vi kan påverka och träna oss i, för att möta de utmaningar som ingår i livet. Att samtala och reflektera över livets mening, hoppfullhet inför framtiden eller samhörighet med något större och utanför mig själv hjälper oss att få fatt i livet självt. Ifrån Bildas hemsida: www.bilda.nu/amnen/existentiell-halsa