Träffpunkt med Runar Eldebo

Konsekvenserna av Jesu uppståndelse. Träffpunkt med Runar Eldebo den 21 april kl 15-16, kaffe serveras efteråt.